Home > Archive > 2014 > Volume 4 Number 6 (Dec. 2014) >
Volume 4 Number 6 (Dec. 2014)
Article# Article Title & Authors (Volume 4 Number 6 (Dec. 2014)) Page
458
Ting Wang
478
459
Liu Yang and Kristiaan Pelckmans
483
460
Chihli Hung, Chih-Neng Hung, and Szu-Yin Lin
491
461
Ying Sun
496
462
Haiyun Lu
501
463
Jian Huang, Daniel Dahlmeier, Ziheng Lin, Boon-Khai Ang, Mun-Lie Seeto, and Hendy Shi
505
464
Yan Zhang and Yide Ma
510
465
Din-Chang Tseng, Chang-Tao Hsu, and Wei-Shen Chen
516
466
Ching-Nung Yang, Chi-Le Hsieh, and Song-Ruei Cai
522
467
Xiang Wu, Zhi-Guo Shi, and Lei Liu
527
468
M. Arathi and A. Govardhan
533
469
Qianjun Xiao
538
470
Eunby Go, Seungmin Lee, and Taeseon Yoon
543
471
Chien-Yuan Chen, Ho-Wen Chen, and Zhao-Jun Chen
547
472
Hsiu-Li Liao, Chen-Huei Chou, and Wan-Chun Chao
553

General Information

  • E-ISSN: 2972-368X
  • Abbreviated Title: Int. J. Mach. Learn.
  • Frequency: Quaterly
  • DOI: 10.18178/IJML
  • Editor-in-Chief: Dr. Lin Huang
  • Executive Editor:  Ms. Cherry L. Chen
  • Abstracing/Indexing: Inspec (IET), Google Scholar, Crossref, ProQuest, Electronic Journals LibraryCNKI.
  • E-mail: ijml@ejournal.net