Volume 4 Number 6 (Dec. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
458
Ting Wang
478
459
Liu Yang and Kristiaan Pelckmans
483
460
Chihli Hung, Chih-Neng Hung, and Szu-Yin Lin
491
461
Ying Sun
496
462
Haiyun Lu
501
463
Jian Huang, Daniel Dahlmeier, Ziheng Lin, Boon-Khai Ang, Mun-Lie Seeto, and Hendy Shi
505
464
Yan Zhang and Yide Ma
510
465
Din-Chang Tseng, Chang-Tao Hsu, and Wei-Shen Chen
516
466
Ching-Nung Yang, Chi-Le Hsieh, and Song-Ruei Cai
522
467
Xiang Wu, Zhi-Guo Shi, and Lei Liu
527
468
M. Arathi and A. Govardhan
533
469
Qianjun Xiao
538
470
Eunby Go, Seungmin Lee, and Taeseon Yoon
543
471
Chien-Yuan Chen, Ho-Wen Chen, and Zhao-Jun Chen
547
472
Hsiu-Li Liao, Chen-Huei Chou, and Wan-Chun Chao
553
Copyright © 2008-2019. International Journal of Machine Learning and Computing. All rights reserved.
E-mail: ijmlc@ejournal.net